NASZE USŁUGI  KIERUJEMY TAK DO PODMIOTÓW LECZNICZYCH, JAK I PACJENTÓW.

W zakresie usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych/placówek medycznych służymy wsparciem w takich obszarach jak:

dobór optymalnej formy prawnej i rejestracja działalności leczniczej oraz działalności zawodowej lekarzy i innych przedstawicieli zawodów  medycznych
organizacja i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym kontraktowanie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
kontrole świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obrona przed roszczeniami ze strony Funduszu
zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług medycznych, w tym umów z personelem medycznym oraz dostawcami usług medycznych i towarzyszących
prowadzenie dokumentacji medycznej oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
przekształcanie struktur podmiotów leczniczych
cesje umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
obrona przed roszczeniami pacjentów oraz reprezentacja w sprawach o błędy medyczne

Dla pacjentów świadczymy usługi:
   
egzekwowanie praw pacjenta oraz reprezentacja przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
sprawy o błędy medyczne
odszkodowania za błędy medyczne
zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta

Kancelaria oferuje też szkolenia oraz wykłady z zakresu prawa medycznego.