Wśród spraw z zakresu prawa rodzinnego możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie w takich zagadnieniach jak:

Uzyskanie zgody na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem osiemnastu lat
Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
Separacja
Unieważnienie małżeństwa
Podział majątku
Kontakty z dzieckiem czy wnukiem
Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim
Alimenty - sprawy o podwyższenie albo obniżenie
Adopcja
Umowy majątkowe małżeńskie
Przymusowy ustrój majątkowy
Zgoda sądowa na czynności prawne
Zadłużenia małżonka
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Zachęcamy do lektury bloga o tematyce rozwodowej: https://rozwodtoniekoniecswiata.pl/