Kancelaria oferuje kompleksową obsługę firm, niezależnie od formy prawnej czy przedmiotu działalności. Wśród spraw którymi zajmujemy się na co dzień są takie jak:

  
Wybór optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej
Obsługa korporacyjna klienta biznesowego
Zakładanie spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
Przekształcanie, łączenie oraz podział i przejęcia spółek prawa handlowego
przygotowywanie, przeprowadzanie oraz rejestracja uchwał organów spółek
Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki
Due diligence spółki
Umowa spółki, statut spółki (redagowanie, opiniowanie)
Organizacja zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy
Umorzenie udziałów, umorzenie akcji
Podniesienie kapitału zakładowego
Obniżenie kapitału zakładowego
Kupno, sprzedaż udziałów, kupno sprzedaż akcji
Przejęcie spółki
Połączenie spółek (M&A)
Wyłączenie wspólnika
Zaskarżanie uchwał wspólników, akcjonariuszy
Kontrakty menadżerskie
Rozwiązanie, likwidacja spółki
Reprezentacja spółek prawa handlowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)