W zakresie prawa rynku kapitałowego proponujemy wsparcie w sprawach takich jak:

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne ASI
Wpis do rejestru zarządzających ASI  prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”)
Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem zezwolenia KNF lub wpisu do rejestru zarządzających ASI
Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem/rejestracją zarządzającego ASI oraz ASI w Krajowym Rejestrze Sądowym
Doradztwo prawne obejmujące alternatywne spółki inwestycyjne